banner

Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt

Erik ten Broeke
Steven Meijer
september 16, 2024
september 23, 2024
To be confirmed

Deze tweedaagse masterclass gaat over het optimale gebruik van Functieanalyse en Betekenisanalyse (FABA) bij het opstellen van een behandelplan in het kader van Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie (G)CGt. Naast een bespreking van de meest recente ontwikkelingen bij het gebruik van FABA wordt stilgestaan bij de selectie van specifieke interventies in relatie tot de opgestelde analyses. 

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor academisch geschoolde cognitief gedragstherapeuten (i.o.) die hun bestaande kennis van het gebruik van FABA willen verdiepen en uitbreiden. Vanwege het compacte en informatiedichte karakter van de cursusdagen wordt van de deelnemers verwacht dat zij actieve kennis hebben van en ervaring hebben met het gebruik van (de basis van) FABA. De cursus is niet geschikt voor een eerste kennismaking met FABA en minder geschikt voor mensen die weggezakte kennis willen ophalen. 

Doelstelling

Na afloop van de cursus kan/weet de cursist/is de cursist zich bewust van:

1. De state-of-the-art van het gebruik van functieanalyse en betekenisanalyse (FABA)
2. De wijze waarop FABA wordt verbonden met het behandelplan
3. De wijze waarop FABA richting kan geven aan de selectie en (optimale) uitvoering van specifieke interventies

Inhoud 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Het conceptuele kader van FABA
2. De ’taal’ en ‘grammatica’ van FABA
3. Het opstellen van FA en BA (hoofddeel)
4. De verbinding tussen FABA, behandelplan en interventies

Mooie aanvulling op de masterclass: schriftelijke feedback
Bij aanmelding kun je aangegeven of je individuele schriftelijke feedback van de docenten wilt ontvangen op een casusconceptualisatie op basis van FABA en een daarop gebaseerd behandelplan. Je levert beide volgens een bepaald format aan. De kosten voor deze feedback bedragen €137,50 (boven op de cursusprijs). Desgewenst kun je hiernaast (tegen kostprijs) een face-to-face afspraak maken met (een van) de docenten. 

Werkvormen

  • Presentaties
  • Discussie
  • Oefening 

Wijze van toetsing

  • Oefeningen gedurende de cursus
  • Gerichte vragen aan cursisten n.a.v. de gelezen literatuur

Data

  • Maandag 16 september 2024 van 9:30 tot 16:30
  • Maandag 23 september 2024 van 9:30 tot 16:30

Biografie docenten

Erik ten Broeke is klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor VGCt & trainer VEN en trainer EMDR. Hij is mede-auteur van vele artikelen en boeken over EMDR en CGT, waaronder ‘Handboek EMDR’, ‘Praktijkboek EMDR (deel I en II)’ en ‘Vraagbaak EMDR’ en verschillende (Hand)boeken over (Geïntegreerde) cognitieve gedragstherapie.

Steven Meijer is Klinisch Psycholoog, cognitief gedragstherapeut, opleider en EMDR-trainer.  

 

Misschien is dit aanbod ook interessant voor jou?