banner

Exposure 2.0: de basisprincipes van exposure-therapie

Prof. dr. Dirk Hermans
oktober 2, 2024
oktober 9, 2024
oktober 16, 2024
Online

Topdocent Dirk Hermans neemt je drie dagen lang mee in de basisprincipes van één van de meest effectieve therapeutische methoden. Tijdens de cursus wordt exposure voorgesteld als een transdiagnostisch behandelprincipe, waarvan de kern gelegen is in het ombuigen van problematische vermijding. Uiteraard komt de behandeling van angst- en trauma-gerelateerde stoornissen via exposure primair aan bod, maar we verbreden de toepassing van exposure ook naar andere domeinen zoals depressie, eetstoornis, rouw, tinnitus, etc.

Doelgroep 

De cursus is bij uitstek interessant voor basispsychologen en BIG geregistreerde psychologen, psychotherapeuten, psychiaters die zich voor een eerste keer willen oriënteren in de basisprincipes van exposure, of die hun kennis en vaardigheden rond exposure willen opfrissen of uitbreiden.

Doelstelling 

Na afloop van de cursus worden volgende doelen bereikt:

1. Kennis van recente theoretische inzichten rond exposure
2. Kennis over exclusie-criteria
3. Analyseren van een casus met oog op opstellen van een exposure-plan
4. Opstellen van een adequaat individueel exposure-plan
5. Kennis van basisprincipes van exposure (in vivo, imaginair, interoceptief)
6. Kunnen toepassen van deze basisprincipes volgens recente inzichten
7. Het effect van de behandeling bepalen
8. Inzicht in persoonlijke attitudes rond exposure

Inhoud 

Dag 1: bespreken nieuwe theoretische inzichten en uitgebreid ingaan op het opstellen van het exposure-plan (waar stellen we aan bloot? Hoe geven we de exposure vorm?

Dag 2:  bespreken uitvoering van exposure. Diverse thema’s komen hier aan bod, waaronder: motiveren tot exposure, uitwerken van huiswerkopdrachten, focus op vermijding. 

Dag 3: bespreken positie van de exposure-therapeut (bijv. eigen vrees om exposure uit te voeren) en moeilijk lopende exposure behandelingen. Ook uitgebreid ruimte voor bespreking van casusmateriaal van deelnemers. En de toepassing van exposure wordt breder opengetrokken (depressie, eetstoornissen, etc.)

Werkvormen

  • Presentaties 
  • Rollenspel  
  • Discussie  
  • Oefening 

Literatuur 

Hermans, D. & Schruers, K. Exposure-behandeling: grondslagen en praktijk. Bohn Stafleu Van Loghum.  (Dit boek is momenteel in voorbereiding, maar zal tegen de tijd van de cursus beschikbaar zijn).

Data

  • Woensdag 02 oktober 2024 van 13:00 tot 17:15
  • Woensdag 09 oktober 2024 van 13:00 tot 17:15
  • Woensdag 16 oktober 2024 van 13:00 tot 17:15
  Inschrijven

Misschien is dit aanbod ook interessant voor jou?